Here you will find the list of our books and articles on business communication starting with the most recent. Below we present our book reviews.

2016:

 1. Alnajjar Justyna, Communication Audit in Globally Integrated R&D Project Teams. A Linguistic Perspective, Frankfurt a. M., Peter Lang. (= Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik 23)
 2. Alnajjar Justyna (together with Olaf Flak), Linguistic Analysis of Manager Behaviour Aimed at Replacing Human Managers With Robots. In: Proceedings of the 15th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies ECRM 2016 London, pp. 1–8. LINK
 3. Alnajjar Justyna, Researching Up. An Applied Linguist's Investigations into Corporate Communication. In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 18(3), pp. 1–11. LINK
 4. Alnajjar Justyna, Corporate Emails as Genre: Investigating Knowledge Transfer in Business Email Discourse. In: Marlena Iwona Bielak, Teodora Iordachescu, Marcin Krawczak (eds), Bridges and not Walls in the Field of Philology, Piła, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i.m. Stanisława Staszica w Pile, pp. 131–144. LINK
 5. Alnajjar Justyna (together with Kristina Pelikan and Marvin Wassermann), Zur Rolle von Asymmetrien in interkultureller Projektkommunikation. In: Glottotheory Vol. 7, Issue 3 (Nov. 2016), pp. 137–157.
 6. Alnajjar Justyna (together with Olaf Flak), A Managerial and Linguistic Perspective on Researching Manager Behaviour Aimed at Replacing Human Managers with Robots. In: International Journal of Systems and Society Vol. 3 Issue 2, pp. 35–49.
 7. Łompieś Jan, Intercultural Competence in Business Discourse. In: Kwartalnik Neofilologiczny 4/2016, Warszawa, pp. 469–481. LINK
 8. Wilczewski Michał (together with Arkadiusz Gut), The Role of Language in the Emergence of Mature Belief Reasoning and Social Cognition. In: Martin Hinton (ed.), Evidence, Experiment and Argument in Linguistics and the Philosophy of Language, Frankfurt a. M. et al., Peter Lang (=Studies in Philosophy of Language and Linguistics. Vol. 3.), pp. 189214. LINK
 9. Wilczewski Michał, "The more often it is set on fire, the better". Contemporary symbolism of the rainbow in the Polish press. In: Zeszyty Prasoznawcze. In print.
 10. Wilczewski Michał (together with Oleg Gorbaniuk), In Search of Ecological Norms in Brand Personality Diagnostics. In: Journal of Management and Business Administration. Central Europe. In print.

2015:

 1. Alnajjar Justyna, Das Kommunikationsaudit und seine Implikationen für interkulturelles Kommunikationstraining. In: Sambor Grucza, Justyna Alnajjar (eds) Kommunikation in multikulturellen Projektteams, Frankfurt a. M., Peter Lang, pp. 159–186.
 2. Alnajjar Justyna, Mixed Qualitative Methods in Conducting Business Communication Audits. In: Proceedings of the 14th European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies ECRM 2015 Malta, pp. 1–9. LINK
 3. Alnajjar Justyna (together with Olaf Flak), Ocena spójności intertekstowej w planowaniu projektu. Wyniki badania z wykorzystaniem układu wielkości organizacyjnych. (Intertextual Symmetry in Project Planning. Research Results Achieved with the Use of the System of Organisational Terms). In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 13/2015, pp. 1–14. LINK
 4. Grucza Sambor, Kommunikation in multikulturellen Projektteams. In: Sambor Grucza, Justyna Alnajjar (eds), Kommunikation in multikulturellen Projektteams, Frankfurt a. M., Peter Lang, pp. 9–28.
 5. Grucza Sambor, Justyna Alnajjar (eds) Kommunikation in multikulturellen Projektteams, Frankfurt a. M., Peter Lang. (= Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik 22) Extract
 6. Łompieś Jan, Interculturally Embedded Project Teams and Project Manager's Competence. In: Sambor Grucza, Justyna Alnajjar (eds) Kommunikation in multikulturellen Projektteams, Frankfurt a. M., Peter Lang, pp. 29–49.
 7. Łompieś Jan, In Pursuit of Business Excellence. In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 13/2015, pp. 31–42. LINK
 8. Wilczewski Michał, Intercultural Communication Competence as a Success Factor for a Manager Operating in a Multinational Environment. In: Sambor Grucza, Justyna Alnajjar (eds) Kommunikation in multikulturellen Projektteams, Frankfurt a. M., Peter Lang, pp. 51–71.
 9. Wilczewski Michał, The Role of Cultural Diversity in Business Communication Contacts. In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 13/2015, pp. 86–102. LINK
 10. Wilczewski Michał (together with Arkadiusz Gut), Is Mindreading a Universal or Culture-Specific Construct? In: Proceedings of the EuroAsianPacific Joint Conference on Cognitive Science (CogSci2015), pp. 499504. LINK
 11. Wilczewski Michał (together with Arkadiusz Gut), Porównawcze Badania Kognitywne w Zakresie Wpływu Czynników Kulturowo Zależnych na Poznanie Społeczne. (Comparative Research in the Scope of the Influence of Culture-Specific Factors on Social Cognition) In: Spotkania Polonistyk Trzech Krajów—Chiny, Korea, Japonia, pp. 115134.
 12. Wilczewski Michał (ed.) Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 13/2015, pp. 130. Journal. Online.
   

2014:

 1. Alnajjar Justyna, Controlling komunikacyjny: nowe wyzwanie dla dydaktyki akademickiej. In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 9/2014, pp. 19–39. LINK
 2. Alnajjar Justyna, (R)evolution in Intercultural Business Communication Research. Selected considerations. In: Kwartalnik Neofilologiczny 3/2014, Warszawa, pp. 613–625. LINK
 3. Alnajjar Justyna, Kommunikationsaudit im Visier der Angewandten Linguistik. In: Sambor Grucza, Mariola Wierzbicka, Justyna Alnajjar, Paweł Bąk (eds) Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation. Ansätze zu ihrer linguistischen Erforschung, Frankfurt a. M., Peter Lang, pp. 93–117.
 4. Grucza Sambor, Zur Notwendigkeit der Erforschung der polnisch-deutschen Unternehmenskommunikation. In: Sambor Grucza, Mariola Wierzbicka, Justyna Alnajjar, Paweł Bąk (eds) Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation. Ansätze zu ihrer linguistischen Erforschung, Frankfurt a. M., Peter Lang, pp. 33–53.
 5. Grucza Sambor Przesłanki prowadzenia akademickiego kształcenia w zakresie zarządzania komunikacją projektową. In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 9/2014, pp. 1–18. LINK
 6. Grucza Sambor/ Alnajjar Justyna/ Grucza Radomir, Projektkommunikation bei Nearshoring-Kooperationen. Am Beispiel von polnisch-deutschen Projektkooperationen bei REC Global. In: Sambor Grucza, Mariola Wierzbicka, Justyna Alnajjar, Paweł Bąk (eds) Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation. Ansätze zu ihrer linguistischen Erforschung, Frankfurt a. M., Peter Lang, pp. 153–170.
 7. Grucza Sambor/ Wierzbicka Mariola/  Alnajjar Justyna/ Bąk Paweł (eds) Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation. Ansätze zu ihrer linguistischen Erforschung, Frankfurt a. M., Peter Lang. (= Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik 15)
 8. Łompieś Jan B., Im Dschungel der Kompetenzen. Überlegungen zur Pragmatik der Geschäftstätigkeit. In: Sambor Grucza, Mariola Wierzbicka, Justyna Alnajjar, Paweł Bąk (eds) Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation. Ansätze zu ihrer linguistischen Erforschung, Frankfurt a. M., Peter Lang, pp. 119–134.
 9. Łompieś Jan B., Raport spółki giełdowej. Studium pragmalingwistyczne, Warszawa, IKL@. (= Studi@ Naukowe 14). LINK
 10. Łompieś Jan B., Determinanty kontekstowe tworzenia tekstu w biznesie. In: Marek Łukasik, Beata Mikołajewska (eds) Języki specjalistycznie wczoraj dziś i jutro, Warszawa, IKL@, pp. 246–261. (= Studi@ Naukowe 17). LINK
 11. Wilczewski Michał, Communicating Changes to Employees as a Challenge to Corporate Communication. In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 9/2014, pp. 41–57. LINK
 12. Wilczewski Michał, Audyt komunikacyjny w badaniu efektywności procesu komunikacji wewnętrznej przedsiębiorstw. In: Studia i Materiały 2014 (17), Warszawa, pp. 98-110. LINK
 13. Wilczewski Michał (together with Arkadiusz Gut),The China Daily. Tekstowy Obraz świata. (The China Daily. Textual Picture of the World). In: Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja (eds) W Poszukiwaniu Azjatyckiej Tożsamości. Toruń, Adam Marszałek, pp. 36–67.


2013:

 1. Alnajjar Justyna, Audyt komunikacyjny w przedsiębiorstwie – nowy przedmiot zainteresowania lingwistyki (języków specjalistycznych). In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 8/2013, Warszawa, pp. 7–26. LINK
 2. Zając Justyna, Communication in Global Corporations. Successful Project Management via Email, Frankfurt a. M., Peter Lang. (= Warschauer Studien zur Germanistik und zur Angewandten Linguistik 8)
 3. Zając Justyna, Specjalistyczna komunikacja multikulturowa i multilingwalna w korporacjach globalnych, Warszawa, IKL@. (= Studi@ Naukowe 5). LINK
 4. Zając Justyna, Eye-Tracking Research of Business Email Reception. In: Sambor Grucza, Monika Płużyczka, Justyna Zając (eds), Translation Studies and Eye-Tracking Analysis, Frankfurt a. M., Peter Lang, pp. 185–208.


2012:

 1. Zając Justyna, Linguistic Issues of Email Discourse in Business Communication. In: Studia Germanica Gedanensia 27, Gdańsk, pp. 245–256. LINK
 2. Zając Justyna, Towards Successful Communication in Global Virtual Teams: Team Language and Team Culture. In: Kwartalnik Neofilologiczny 3/2012, Warszawa, pp. 345–370. LINK
 3. Zając Justyna, Specialist Email Communication in Global Virtual Teams: Selected Facets of Politeness. In: Files of the 11th International Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes "The Role of Applied Languages in Tertiary Education in the post – Bologna scenario: boosting autonomy and mobility in a globalised world?", Vila do Conde, pp. 459–474. LINK


2011: 

 1. Łompieś Jan, Pragmatyczne aspekty tekstów specjalistycznych w biznesie (na materiale wybranych polskich i brytyjskich raportów spółek giełdowych. In: Marek Łukasik (ed.) Język bez granic, Warszawa: Wyd. UW, pp. 74–88.
 2. Łompieś Jan, Język, kompetencja językowa i pozajęzykowa współczesnego przedsiębiorcy. In: Jadwiga Lizak (red.) Filologiczne konteksty współczesności, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 51–60.
 3. Łompieś Jan, Antropocentryczne spojrzenie na niektóre aspekty komunikacji językowej. In: Lingwistyka Stosowana 4/2011, pp. 267–278.
   

2010: 

 1. Łompieś Jan, Bariery i zakłócenia w procesie business communication (cz.3). In: Komunikacja specjalistyczna 3, pp. 152–167.
 2. Zając Justyna, Kilka uwag o interkulturowej komunikacji specjalistycznej w biznesie. In: Studia Niemcoznawcze XLV, Warszawa, pp. 561–570.
 3. Zając Justyna, Aspekte der E-Kommunikation im Projektmanagement von globalen Unternehmen. In: Files of the 9th International Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes/ Akten des IX. Internationalen Kongresses der Europäischen Gesellschaft für Fachsprachen, Theo Bungarten (ed.), Tostedt, Attikon.
   

2009: 

 1. Łompieś Jan, Bariery i zakłócenia w procesie business communication (cz.2). In: Komunikacja specjalistyczna 2, pp. 166–179.
 2. Łompieś Jan, Bariery i zakłócenia w procesie business communication (cz.1). In: Komunikacja specjalistyczna 1, pp. 69–81.
 3. Łompieś Jan, Przedsiębiorca jako homo communicans w świecie biznesu. In: Marek Łukasik (ed.) Na drodze wiedzy specjalistycznej 1, Warszawa: Wyd. UW, pp. 48–63.


2008:

 1. Łompieś Jan, Czym jest business communication? In: Marek Łukasik (ed.) Debiuty naukowe II, Warszawa, Wyd. UW, pp. 11–25.

 


REVIEWS

 1. Judith Kaplan-Weinger and Char Ullman, Methods for the Ethnography of Communication. Language in Use in Schools and Communities, Routledge, New York/London, 2015, pp. 186. In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 13/2015, pp. 112–116. (Justyna Alnajjar) LINK
 2. Franca Poppi, Global Interactions in English as a Lingua Franca. How written communication is changing under the influence of electronic media and new contexts of use, Peter Lang 2012, 245 pp. (= Linguistic Insights 168) In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 8/2013, pp. 194–199. (Justyna Alnajjar) LINK
 3. Paul Gillaerts, Elizabeth de Groot, Sylvain Dieltjens, Priscilla Heynderickx & Geert Jacobs (eds), Researching Discourse in Business Genres. Cases and Corpora, Peter Lang 2012, 215 pp. (= Linguistic Insights 152). In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/ Review 5/2012, pp. 222–229. (Justyna Zając) LINK
 4. Heinrike Fetzer, Chatten mit dem Vorstand. Die Rolle der unternehmensinternen Kommunikation für organisatorischen Wandel im Unternehmen, Narr Verlag 2010, 373 pp. In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 4/2011, pp. 298–306. (Justyna Zając) LINK
 5. Marcin Maciejewski, Gatunki hipertekstu w perspektywie tekstologicznej. Analiza na przykładzie internetowej prezentacji przedsiębiorstw. Wydawnictwo Naukowe UAM: Poznań 2009, 372 pp. In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 2/2010, pp. 275–279 (Sambor Grucza) LINK
 6. Joel Amernic, Russell Craig, CEO-Speak, McGill-Queen's University Press 2006, 243 pp. In: Lingwistyka Stosowana – Applied Linguistics – Angewandte Linguistik. Przegląd/Review 1/2009, pp. 295–300. (Justyna Zając) LINK